نام: بهرام یحیایی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: ادبیات فارسی
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: y a h y a i e _ b r p @ y a h o o . c o m
آدرس: دانشجوی دکتری - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
زبان و ادبیات فارسی-دانشجوی دکتری
آزاد واحد رودهن
جمهوري اسلامي ايران
1392
کارشناسی ارشد
زبان و ادبيات فارسي
آزاد اسلامي واحد چالوس
جمهوري اسلامي ايران
1383
کارشناسی
زبان و ادبيات فارسي
آزاد اسلامي واحد چالوس
جمهوري اسلامي ايران
1377

تحقیقات

عنوان
بررسي و تأثير سبك زندگي در اقتصاد مقاومتي
تبيين حقوق شهروندي در فراسوي دين، فرهنگ و تاريخ
فرهنگ تلميحات و اشارات در ديوان محتشم كاشاني (اشارات اساطيري، داستاني، مذهبي و تاريخي) موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد
مباني «حجاب و عفاف» در قرآن